Tuesday, April 21, 2009

Võõrsõnad artiklis

Evi Arujärv "Kes vastutab Sõna eest?" (EPL 17.04.09)

Artiklis on 708 sõna, neist 99 võõrsõnad (kui arvestada sisse ka korduvad sõnad). Tekstis on 14% võõrsõnu.

Siin siis artiklis olnud võõrsõnad.

Absoluutne sõltumatu, piiramatu, tingimatu, vastand suhteline, relatiivne; täielik, täiuslik; igavene, hävimatu
(Eba)adekvaatne täiesti vastav, sisult kattev
Akadeemiline kõrgkooli v teadusasutusega seotud; traditsiooni järgiv, akademismile omane; teaduslik, kuivteoreetiline
Aktsepteerima vastuvõetavaks tunnistama, heaks kiitma; JUR, MAJ vekslit v arvet maksmiseks vastu võtma, aktsepti andma
Altruism valmisolek tegutseda teiste kasuks, isekusetus, omakasupüüdmatus
Areen esinemis- v võitlusplats; ÜLEK tegevus- v võitlusväli. KEEM aromaatne süsivesinik
Artikkel arutlev kirjutis; MAJ toote- v kaubaliik; RMTP kirje; lõik, teksti osa, nt sõnaraamatus, rahvusvahelises lepingus; KEEL nimisõna laiendav lühisõna
Auto(park) sõidumasin
Blogipidaja (2 korda) internetipäeviku pidaja
(Esindus)demokraatia rahvavõim; sellel põhinev poliitilise korra ja sotsiaalsete suhete vorm
Demokraatlik (2 korda) demokraatial põhinev
Demoniseerima
Detailne üksikasjalik
Devalveeruma väärtuse kadumine nt rahal
Dramaatiline draamale omane; tugevaid elamusi väljendav, vapustav
Eliit (3 korda) paremik, valituim osa
Drastiline tugevasti mõjuv, rabav
Eufooria (2 korda) haiguslik v meelemürgiga tekitatud heaolutunne; ÜLEK rõõmujoovastus nt tarbimiseufooria
Fikseerima kindlaks määrama; (kindlasse asendisse v olekusse) kinnistama; jäädvustama, registreerima; üksisilmi vaatama.
(Suur)firma (ettevõte); äri nimetus
Friik veidrik; hull, entusiast
(Tühi)fraas suhteliselt lõpetatud kõnelõik; sisutu väljend, sõnakõlks; muusikalise teema osa
Hierarhia allumissüsteem juhtimisel, ametiredel; liikide järjekindel jaotumus alaliikideks
Humanitaar ühiskonnateadustesse kuuluv, inimest käsitlev (vastand reaal-); inimsõbralik, heategevuslik
Idealist inimene, kellel on ideaalidel põhinev ellusuhtumine,( aatlemine; FILOS ideed, teadvust, vaimu primaarseks pidav suund)
Idealistlik ideaalidel põhinev
Identiteet (2 korda) teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes
Ideoloogia vaadete ja ideede süsteem
Idioot õrgamõistuslik inimene; tohman, tolvan (sõimusõnana)
Informatsioon teave
Informeerima teavitama, infot edastama
Infoühiskond infot ja kiiret infovahetust väärtustav ühiskond
Insitutsioon JUR ühiskondlik korraldus, tava v asutus
Instinkt vaist, loomusund
Interjöör siseruum, selle kujundus; PÕLLUM looma siseehitus
Internet suurima arvutivõrgu nimi
Internetiseeritud mingil kujul internetti üle viidud
Kollektiivne (3 korda) ühine, ühis-
Kollektiivsus tegevuse ja huvide poolest ühtekuuluv inimrühm
Konkurentsi(ühiskond) võistlus; MAJ turusuhetes osalejate omavaheline võistlus; BIOL olelusvõitlus
(Meelsus)kontroll kontrollimine; ARGI kontrollija, kontrolör; ei soovita tähenduses: võim, juhtimine, otsustusõigus
Kontrollima üle vaatama
Konverteerima MAJ: väärtpabereid ühest vääringust teise ümber arvestama; laenutingimusi muutma; INFO teisendama, muundama; TEHN konverteris töötlema
Legaalne seaduslik
Legaliseerimine seaduslikuks muutmine
Manipuleerima osavalt olukordi enda kasuks pöörama (halvamaiguline)
Markeerima tähistama, märgistama, märkima; rõhutama, esile tõstma; ei soovita tähenduses: margistama
Moraal kõlblus
Mütologiseerima müüdistama, müüdiks muutma
Mütoloogiline (2 korda) folkloorist pärinev, iidne
Opositsiooni(erakond) vastasrind, vastuseisjad; vastuseis, vastutegevus; ASTR vastasseis; KEEL vastandus
(Jõu)organisatsioon partei, ühing, selts vms
Pankrotistuma pankrotti jääma, minema
Paradiisi(tõotus) paradiisiaed, Eedeni aed; õndsate asupaik; õnnemaa
Paradoksaalne paradoksi meenutav (paradoks: näilikult mõistusvastane väide v nähtus)
Pedaal seade, millele jalaga surutakse
Pedaalivajutamine
Personaalne isikuline, isiku-, isiklik.
Poliitiline (4 korda)
Poliitik (3 korda)
Poliitika
Poliitmaastik
Poliittehnoloogia
President riigipea
Probleem (2 korda) uurimisülesanne; lahendust nõudev keerukas küsimus
Oli kasutatud: pseudoprobleem ja ellujäämisprobleem
Propageerima poolehoidjaid taotlevalt midagi selgitama v tutvustama
Psühholoogiline psühholoogiaga seotud; ARGI hingeeluline, psüühiline
Reaalne tõeline, tegelik; tegelikkust arvestav, teostatav
Reguleerima korraldama, korrastama, korda v õigeks seadma
Revolutsioon põhjalik muutus, ümberkujundus
Retoorika kõnekunst, kõnekunstiõpetus; ilukõne, ilusad sisutud sõnad
Skandaal pahandav, häbistav, kõmuline juhtum
Pseudoskandaal pseudo: vale-, eba-, võlts-
Signaal märk (märgu); märguanne
Sotsiaalne (2 korda) ühiskondlik, ühiskonna-
Spindoktorlus (3 korda)
Spinternet
Spioon salakuulaja
Tehnoloogiline tehnoloogiasse puutuv, tehnoloogiaga seotud; ei soovita tähenduses: tehniline
Tituleerima tiitliga nimetama
(Väärtus)süsteem omavahel seotud objektide terviklik kogum; korrakindel ülesehitus v järjestus

No comments: