Saturday, December 6, 2008

Muinsusvõimetus, kuid mitte lootusetu (Carl-Dag Lige, Sirp 28.11.08)

"Teadmatus on esmajärjekorras harimatus, alles siis ükskõiksus ja hoolimatus [kultuurmälestiste suhtes]"

"Meie noored haritud täiskasvanud on liialt kitsa maailmapildiga ning jäikade väärtuskategooriatega."

Aastatel 2006-2007 viis riigikontroll läbi auditi, mille käigus uuriti põhjalikult muinsuskaitseameti tegevust kultuurimälestiste kaitsel. Nad said kriitika osaliseks: "Riik ei ole teinud piisavalt, et täita oma põhiseaduslikku ülesannet ning tagada kultuuripärandi säilimine." Kõige ohustatum on seejuures arhitektuurimälestiste alaliik. Autor tõi näite, kus üks ettevõtja tahtis lammutada Tallinna Lillepaviljoni - ühe Eesti olulisemaid modernistlikke ehitisi (mille projekteeris 1950. aastate lõpul Valve Pormeister).

Eesti riiklik muinsuskaitseline tegevus vajab kõigepealt ideoloogilist ja alles seejärel struktuurireformi. Peab sõnastama eesmärgi: kultuuripärandi säilitamine. Tulevikus peaks Muinsuskaitseamet olema läbipaistev ja eelkõige suunatud mälestiste omanike professionaalsele nõustamisele.

Kolmeks oluliseks aspektiks (et "säilitamise tegevus" toimiks) pidas Lige erasektori, riigi, aga ka hariduse rolli.

Olukorra parandamiseks oleks vaja nende kolme tõhusat tegevust. Erasektoripoolset loovust ja heatahtlikku tegevust ja Muinsuskaitse igakülgset toetust (mitte asjaajamise pidurdamist). Hariduse poole pealt on autori sõnul koolides liiga vähe filosoofia, religiooniõpetuse, kunsti- ja arhitektuuriajaloo tunde. Meie noored haritud täiskasvanud on liialt kitsa maailmapildiga ning jäikade väärtuskategooriatega. (Selline hoiak ei võimalda mõista globaalseid probleeme ning hinnata kultuurilist mitmekesisust)

Vanad korda tehtud hooned on ilusad ja kannavad endas mingit hõngu. Tahaks, et keegi need restaureeriks, just keegi, mitte mina. Ilmselt on hetkel tähtsamaid asju, millele oma tähelepanu suunata, kuid kuna muinsuskaitse tähtsaim eesmärk on/peaks olema kultuuripärandi säilitamine, siis paneksin ma selle kohustuse nende õlule.

Mis aga haridusse puutub, siis kuhu panna need lisatunnid? Kultuur on huvitav ja ma tahaksin sellest rohkem teada, aga kui ma koolist kell 3, 4 ja isegi 5 ära saan, ja pärast trenni kaheksaks koju jõuan, siis pole mul aega oma asjadega tegelemiseks. Õppimine ei lõpe pärast tundide lõppu ja ausalt öeldes tegeleksin ma hea meelega siis kultuuriga (lugedes, teatris käies), aga siis on mul jälle kooliasjad tegemata, sest oma uneaega ma küll ei loovuta.

No comments: